» Monitoring

MONITORING

Skoro wszyscy prężnie się rozwijamy, dlaczego nie rozwijać technologii monitoringu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych?

Kwestie bezpieczeństwa dzieci są kluczowe dla każdego rodzica. Wszyscy, którzy oddają swoje dziecko do przedszkola chcą wierzyć, że jego pociecha jest bezpieczna i otoczona właściwą opieką. Nowoczesne systemy kameringu pozwalają uwiarygodnić nasze placówki w oczach rodziców, a jednocześnie chronią zabudowania przedszkolne i przynależący do nich teren przed stratami dóbr materialnych.

Jako jedyna placówka w Bydgoszczy zapewniamy Rodzicom dostęp do monitoringu wizyjnego.