» Kilka słów o przedszkolu

KILKA SŁÓW O PRZEDSZKOLU

Okres przedszkolny to czas beztroskiej zabawy, ale także czas intensywnej nauki, dlatego nasze Przedszkole pełni nie tylko rolę opiekuńczą, ale również wychowawczą i edukacyjną. W swojej działalności kierujemy się mottem: „Zabawa jest nauka, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”

Glenn Doman

W Naszym przedszkolu na Nieszawskiej znajdziecie Państwo grupę standardową, gdzie nauczyciele w codziennej pracy postępują tak, aby dzieci czuły się akceptowane i bezpieczne. Starają się tworzyć im warunki do harmonijnego rozwoju oraz stawania się coraz bardziej samodzielnymi. Dążą do wszechstronnego rozwoju dziecka, wyrównują szanse edukacyjne, przygotowują dzieci do
podjęcia nauki w szkole podstawowej. Nasi pedagodzy wspierają działania twórcze dzieci i rozwijają ich zdolności, umożliwiając prezentowanie dokonań i osiągnięć na forum przedszkola i środowiska lokalnego. Przedszkolaki uczą się również zasad właściwego zachowania, dzięki obowiązującego je Kodeksu Przedszkolaka.

Alternatywą dla standardowej grupy przedszkolnej jest Adventure Education, którą pokrótce chcemy Państwu opisać. Duńczycy powtarzają, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda – są tylko źle ubrane dzieci. Grupa AE powstała z miłości do natury i przygody. Chcemy odejść od używania wszechobecnej technologii i zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do przyrody i swobodnych zabaw w naszym naturalnym środowisku. Rezygnujemy z kolorowych i świecących zabawek, by czerpać pełnymi garściami z tego, co daje nam świat. Nasze przedszkolaki 80% czasu spędzają więc na dworze, gdzie realizują podstawę programową, bawią się, spożywają posiłki a nawet odpoczywają. Biorąc pod uwagę, że las mamy po sąsiedzku, będziemy w nim częstymi bywalcami.

Tworzymy dla Dzieci warunki do:

  • samodzielnego uczenia się,
  • odważnego myślenia,
  • odkrywania indywidualnych zdolności, pasji i zainteresowań,
  • budowania systemu wartości,
  • pracy w zespole,
  • podążania za własną ciekawością,
  • rozwijania wiary we własne możliwości,
  • życia w zgodzie z przyrodą.