» Czesne

CZESNE

Pakiet STANDARD
Cena 1120 zł

Pakiet PREMIUM
Cena 1800 zł

Grupa Adventure
Cena 2000 zł

Orzeczenia/ opinie
Cena od 300 zł
(tylko ul. Fordońska 189)

PAKIET ZAWIERA:

– Realizacja podstawy programowej
– Zajęcia ogólnorozwojowe
– angielski codziennie 
– kuchcikowo
– zmysłowe rozwijanki
– mały naukowiec
– mały ogrodnik
– bajkoterapia
– tańce wygibańce
– kodowanie na dywanie (magic box, photon, bee-bot)
– kynoterapia
– Hip Hop
– Monitoring
– jednorazową diagnozę logopedyczną
– wyżywienie
– pobyt dziecka od 6:30-17:00
– pakiet uwzględnia ulgę dla rodzeństwa w kwocie 150 zł na dziecko;
– wpisowe uiszczane jednorazowo w kwocie 400 zł na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu;

PAKIET NIE ZAWIERA:

– potyczki logopedyczne (zajęcia grupowe z logopedą)
– j. hiszpański 
– alpakoterapia 
– Zestaw zdjęć z sesji Bożonarodzeniowej

PAKIET ZAWIERA:

– Realizacja podstawy programowej
– Zajęcia ogólnorozwojowe
– angielski codziennie 15/30min 
– kuchcikowo
– zmysłowe rozwijanki
– mały naukowiec
– mały ogrodnik
– bajkoterapia
– tańce wygibańce
– kodowanie na dywanie (magic box, photon, bee-bot)
– kynoterapia
– Hip – Hop
– monitoring
– dostęp do wszystkich specjalistów (psycholog., ped.spec., logopeda)
– wyżywienie
– pobyt dziecka od 6:30-17:00
– potyczki logopedyczne (zajęcia grupowe z logopedą)
– j. hiszpański 
– alpakoterapia 
– Zestaw zdjęć z sesji Bożonarodzeniowej
– pakiet uwzględnia ulgę dla rodzeństwa w kwocie 150 zł na dziecko;
– wpisowe uiszczane jednorazowo w kwocie 400 zł na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu;

PAKIET ZAWIERA:

– Realizacja podstawy programowej
– Zajęcia ogólnorozwojowe
– angielski codziennie 15/30min 
– kuchcikowo
– zmysłowe rozwijanki
– mały naukowiec
– mały ogrodnik
– bajkoterapia
– tańce wygibańce
– kodowanie na dywanie (magic box, photon, bee-bot)
– kynoterapia
– Hip – Hop
– monitoring
– dostęp do wszystkich specjalistów (psycholog, ped.spec., logopeda)
– wyżywienie
– pobyt dziecka od 6:30-17:00
– potyczki logopedyczne (zajęcia grupowe z logopedą)
– j. hiszpański 
– alpakoterapia 
– Zestaw zdjęć z sesji Bożonarodzeniowej
– pakiet uwzględnia ulgę dla rodzeństwa w kwocie 150 zł na dziecko;
– wpisowe uiszczane jednorazowo w kwocie 400 zł na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu;

– dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Autyzmem w tym zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi- pobyt w przedszkolu 300zł/mc
– Dzieci z pozostałymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego- pobyt w przedszkolu:

pakiet STANDARD 500

– Dzieci z opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju- realizacja opinii w pakiecie STANDARD i PREMIUM. Opłata nie wpływa na koszt czesnego.

Opłata rekrutacyjna  400 zł

Ulgi w opłatach czesnego :

Przy zapisie 2 lub więcej dzieci, miesięczne czesne jest obniżone o 150zł na każde dziecko przedszkolne.