» Dla rodziców » Zapraszamy!

Zapraszamy!

8 maja 2023

Zapraszamy!

Zapraszamy do naszej placówki z oddziałem integracyjnym. Jaki jest nasz cel? Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym nauki w społeczności osób pełnosprawnych przy zapewnieniu im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno-wychowawczych i dydaktycznych.
Oddział integracyjny stwarza możliwości różnorodnych oddziaływań jednych maluchów na drugie. Takie działanie powinno być już zapoczątkowane od najmłodszych lat. Z reguły małe dzieci podchodzą do siebie bez uprzedzeń, są otwarte, nie muszą przezwyciężać dystansu i oporu, które często towarzyszą osobom dorosłym.
Dzieci zdrowe w naturalny i niewymuszony sposób uczą się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Nabywają wrażliwości, tolerancji i otwartości na potrzeby innych. Akceptacja dla trudności innych ludzi, szacunek do ich deficytów i słabości staje się czymś naturalnym.